Proiecte IFA

Proiect Titlu Perioada Link
Noaptea Cercetătorilor ReCON-nect 2:
2022 - Research communication for active learning;
2023 - Research for Health
Mai 2022 - Aprilie 2024 Website 2023
Website 2022
PIANOFORTE - European partnership: research and education for radiation protection Iunie 2022 - Mai 2027 Website
Noaptea Cercetătorilor 2021 - ReCON-nect - The Green Deal: Research communication to CommuNities Aprilie 2021 - Martie 2022 Website
Noaptea Cercetătorilor 2020 - Doing Research at Midnight in ROmania Proiect European H2020)
Site
Iulie 2020 - Februarie 2021 Website

DEXTER

Dezvoltarea de aplicații de securitate pe baza tehnologiilor experimentale complexe utilizate în studiul radiației cosmice (DEXTER) Martie 2018 - Aprilie 2021 Website
Noaptea Cercetătorilor 2018-2019 - Handle with Science (Proiect European H2020) Mai 2018 - Decembrie 2019 Website
Reţeaua Centrelor de Ştiinţă (SCINET)

Coordonator
Iunie 2014 - Iunie 2017 Website
Noaptea Cercetătorilor 2015 #doyouspeakscience (Proiect European H2020) Mai 2014 – Ianuarie 2016 Website
Noaptea Cercetătorilor 2014 #doyouspeakscience (Proiect European H2020) Mai 2014 – Ianuarie 2016 Website

NC 2014

Noaptea Cercetătorilor 2014 (Manifestări Ştiinţifice – ANCSI)

Coordonator
Septembrie 2014 Website
Noaptea Cercetătorilor 2013 Ştiinţa evadează din laboratoare (Proiect European FP 7) Mai 2013 – Octombrie 2013 Website

TechDustMars

Technology for manipulation and removal of dust for Mars missions – TechDustMars 29 Noiembrie 2013 – 28 Mai 2016 Website

STAR-SCIENCE

Participarea României la Programele ştiinţifice ale ESA - STAR-SCIENCE

Coordonator
Octombrie 2012 – Octombrie 2015 Website

STAR-TECHNOLOGY

Participarea României la Programele tehnologice ale ESA - STAR-TECHNOLOGY Octombrie 2012 – Iunie 2015 Website
Evaluarea strategiei naţionale în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării pentru perioada 2014-2020 Decembrie 2012 – Octombrie 2013 Website

NC 2012

Noaptea Cercetătorilor – Sărbătoarea Ştiinţei 2012 (Manifestări Ştiinţifice ANCS)

Coordonator
Septembrie 2012 Website

DIMARIL

Dispozitiv pentru managementul reţelelor de iluminat exterior DIMARIL

Coordonator
Septembrie 2012 – Februarie 2013
Cooperarea în domeniul formării tinerilor specialişti de pe Platforma Măgurele şi Laboratorul Bogolyubov de Fizică Teoretică din IUCN Dubna

Coordonator
2009 – 2013

ADMIFA

Întărirea capacităţii administrative a Institutului de Fizică Atomică în vederea creşterii potenţialului de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare - ADMIFA

Coordonator
Iunie 2010 – Decembrie 2010 Website
Evaluarea potentialului romanesc de cercetare in domeniul fizicii si elaborarea strategiei nationale de cooperare internationala - ESFRO

Coordonator
August 2009 – August 2011 Website